1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

1. Lépés: Válassza ki a bejelenteni kívánt jogsértés jellegét

A kategóriák alatt lévő tájékoztatóban megtalálják az egyes jogsértések definícióját, tájékoztató szövegét. Az eltérő típusú jogsértésekről külön-külön bejelentést kell tenni.

Korrupció/megvesztegetés:

Más személy tevésben vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartásának kereskedelmi előnyök megszerzése céljából történő befolyásolása valamilyen előny nyújtásával, felkínálásával, ígéretével, elfogadásával vagy közvetítésével.

 • Aktív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny felkínálása, ígérete vagy biztosítása más személynek az érintett személy releváns munkaköri kötelezettség-szegésének elérése vagy díjazása érdekében.
 • Passzív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny kérése vagy elfogadása valamely meghatározó munkaköri kötelezettség megszegése érdekében, annak ellentételezéseként.
 • állalati bűncselekmény: A kereskedelmi szervezet nem teszi meg a szervezet érdekkörébe tartozó személyek (munkavállaló, igazgató, ügynök vagy alvállalkozó) általi megvesztegetés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.

Ajándék/megvendégelés

A mások által adott ajándék, illetve szórakozási lehetőség biztosítása és elfogadása akkor elfogadható, ha erre alkalmi jelleggel és a szokásoknak megfelelően kerül sor, az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges és nem haladja meg az Etikai kódexben meghatározott értékhatárt. Amennyiben értéke meghaladja a helyi szinten meghatározott értékhatárt, úgy be kell jelenteni a compliance megbízottnak is.

Az ajándékozással, illetve az utazáshoz, szálláshoz, szórakozási lehetőségekhez, vendéglátáshoz és szponzoráláshoz hasonló ösztönzők biztosításával kapcsolatos további rendelkezéseket az Etikai kódexben és a korrupcióellenes irányelvekben találhatja meg.

Szervezeti integritást sértő esemény bejelentése:

Szervezeti integritást sértő minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a Tulajdonos és a Társaság vezetői által meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől, és az azoknak megfelelő működéstől eltér.

Nem megfelelő munkahelyi magatartás

 • Egyenlő esélyek: Minden egyes munkavállalóval azonos módon kell bánni és részükre azonos lehetőségeteket kell biztosítani a munkaviszony minden egyes állomásán, nemre, korra, vallásra, fajra, bőrszínre, szexuális beállítódásra, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra vagy fogyatékosságra tekintet nélkül.
 • Zéró tolerancia a zaklatással, illetve a bántalmazással szemben: A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. számára elfogadhatatlan a megfélemlítésben, rosszindulatú magatartásban vagy ellenséges munkakörnyezet alakításában megnyilvánuló zaklatás bármely formája. Nem tűrjük a verbális vagy a fizikai bántalmazást.
 • Alkohol és kábítószer: Munka közben tilos alkoholt vagy kábítószer használni.
 • Sikkasztás/ lopás / csalás: Minden esetben a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. vagyonvesztésével jár, más szóval károkat okoz a vállalatnak (veszteség), az elkövető vagy kívülálló személy pedig jogalap nélkül gazdagodik.

Információkezelés:

 • A Concerto Akadémia Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos bizalmas információk egyéb üzleti vagy magáncélra semmiféleképpen nem használhatók fel. Az ügyvezetés előzetes hozzájárulása vagy a bizalmas információkra vonatkozó megállapodás, illetve titoktartási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a munkavállalók nem tárhatnak fel bizalmas információkat a Concerto Akadémia Nonprofit Kft.-hez nem tartozó személyek előtt, a munkavállalók nem tárgyalhatnak ki bizalmas információkat nyilvános helyen, az interneten (pl. Facebook, Instagram), valamint olyan más helyen, ahol kívülállók észrevétlenül megszerezhetik ezeket az információkat.
 • A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. tiszteletben tartja és védi a szellemi tulajdonhoz kötődő olyan jogokat, mint amilyenek a szerzői jogok, a szabadalmi és az áruvédjegyre vonatkozó jogok, egyúttal azonban elvárja saját jogainak ehhez hasonló védelmét is. A Társaság tulajdonát képezi minden olyan találmány, amit a Concerto Akadémia Nonprofit Kft.-nél végzett munka során és ennek következtében találtak fel. Be kell tartani a jogi előírásokat.
 • Büntetőjogi szankciót is vonhat maga után a meg nem engedett adatgyűjtés, az adatkezelő rendszerbe való jogosulatlan adatbevitel, valamint az adatkezelő rendszerben tárolt adatok megsemmisítése vagy rendeltetésétől eltérő célú használata.