I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Kapcsolatfelvétel, elérhetőség

Szervezeti struktúra
A Társaságnál elkülönített szervezeti egységek kialakítására nem került sor.

Vezetők és elérhetőségeik

2. A felügyelt költségvetési szervek

A Társaságnak nincs felügyelt költségvetési szerve.

3. Gazdálkodó szervezetek

A Társaság tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

4. Közalapítványok

A Társaság nem alapított közalapítványt.

5. Lapok

A Társaság folyóiratot, újságot nem alapított.

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján a Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit társaságként folytatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.